TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ IV
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
62/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 15/07/2017
61/NQ-HĐND Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh 15/07/2017
60/NQ-HĐND Điều chỉnh, sát nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Dương, Cẩm Duệ, Cẩm Sơn, Cẩm Nhượng và thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên 15/07/2017
59/NQ-HĐND Đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà 15/07/2017
58/2017/NQ-HĐND Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh 15/07/2017
57/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh 15/07/2017
56/2017/NQ-HĐND Về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh 15/07/2017
55/2017/NQ-HĐND Quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 15/07/2017
54/2017/NQ-HĐND Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước 15/07/2017
53/NQ-HĐND Về việc sủa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 15/07/2017
52/NQ-HĐND Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh 15/07/2017
51/NQ-HĐND Về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2017 15/07/2017
50/NQ-HĐND Về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh 15/07/2017
49/NQ-HĐND Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh đễ Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020 15/07/2017
48/2017/NQ-HĐND Về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 15/07/2017
47/2017/NQ-HĐND Một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020 15/07/2017
46/2017/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 15/07/2017
45/NQ-HĐND Về việc xá nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 13/07/2017