TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ XII
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
190/2019/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐNDngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020 15/12/2019
189/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại III 15/12/2019
188/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 15/12/2019
187/NQ-HĐND Nghị quyết tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 15/12/2019
186/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định tỷ lệ phân bổ định mức và một số nội dung chi, mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 15/12/2019
185/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Hương Khê 15/12/2019
184/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Nghèn mở rộng, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại IV 15/12/2019
183/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch biên chế công chức trong các trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và các chỉ tiêu lao động năm 2020 15/12/2019
182/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh 15/12/2019
181/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 15/12/2019
180/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh 15/12/2019
179/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 15/12/2019
178/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo tại tỉnh Hà Tĩnh 15/12/2019
177/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 15/12/2019
176/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh 15/12/2019
175/NQ-HĐND Nghị quyết thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà tĨnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo 15/12/2019
174/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ kế hoạch dự phòng trung hạn 2016-2020 ngân sách TW thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 15/12/2019
173/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2021 15/12/2019
172/2019/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 15/12/2019
171/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 15/12/2019
170/NQ-HĐND Nghị quyết dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2020 15/12/2019
169/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 15/12/2019
168/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 15/12/2019
167/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2020 13/12/2019