TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Ky hop thu 5 : 66/NQ-HĐND
Loại văn bản Ky hop thu 5
Số/ Ký hiệu 66/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công tại Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh
Ngày ban hành 28/01/2022 Ngày hết hạn
Người ký Hoàng Trung Dũng Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm