TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Ky hop thu 5 : 64/NQ-HĐND
Loại văn bản Ky hop thu 5
Số/ Ký hiệu 64/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Ngày ban hành 28/01/2022 Ngày hết hạn
Người ký Hoàng Trung Dũng Chức vụ Chủ tich HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Đính kèm