TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Ky hop thu 5 : 65/NQ-HĐND
Loại văn bản Ky hop thu 5
Số/ Ký hiệu 65/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về quy hoachuj phân Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000
Ngày ban hành 28/01/2022 Ngày hết hạn
Người ký Hoàng Trung Dũng Chức vụ Chủ tich HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Đính kèm