Kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn thực hiện mục tiêu quốc gia, đảm bảo công bằng, hiệu quả
EmailPrintAa
15:45 16/01/2024

Sáng 16/01, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Tổ trưởng điều hành phiên thảo luận Tổ gồm ĐBQH các tỉnh: Cao Bằng, Lâm Đồng, Cà Mau, Hà Tĩnh.
Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tổ sáng 16/01

Bảo đảm nguyên tắc trọng tâm, trọng điểm

Thảo luận tại tổ, các đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là những nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp bách của thực tiễn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu đề nghị bổ sung quy định phân cấp giao cho cấp tỉnh thông báo số dự kiến vốn sự nghiệp ngân sách trung ương năm tiếp theo để địa phương chủ động triển khai, nhất là các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; quy định nguyên tắc phân bổ, quy định tỷ lệ nhất định trong các nhóm lĩnh vực.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan Đoàn Lâm Đồng phát biểu

Về thẩm quyền điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm, đa số các đại biểu cho rằng nên giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân bổ, điều chỉnh các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, cần bổ sung quy định nguyên tắc tỷ lệ phân bổ cho đầu tư cơ sở hạ tầng, các hoạt động phát triển sản xuất, an sinh xã hội và bổ sung vốn ủy thác cho ngân hàng chính sách xã hội.

Về cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đại biểu thống nhất nên lựa chọn phương án 2 phân cấp triệt để cho cấp huyện chủ động, linh hoạt điều hành, quản lý triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tạo cơ sở để phục vụ xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình gia phát biểu

Ngoài ra, đại biểu đề nghị cần xem xét quy định phân cấp cho Hội đồng nhân dân tỉnh khi phân bổ chi tiết chi thường xuyên ngân sách trung ương hàng năm, năm còn lại có thể căn cứ vào tình hình thực tế về đối tượng, địa bàn, nhu cầu, bảo đảm nguyên tắc trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Đảm bảo bố trí nguồn vốn, khả năng cân đối vốn

Việc cho phép sử dụng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng được các đại biểu Quốc hội thảo luận là phù hợp theo quy định Luật Đầu tư công và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH Cao Bằng Bế Minh Đức phát biểu

Các đại biểu đề nghị giải trình cụ thể về việc thực hiện đối với các loại dự án, về việc bảo đảm thời gian trình, làm rõ tính cấp thiết đối với các dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; làm rõ dự án thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, cần phải rà soát, đảm bảo thủ tục đầu tư, bố trí nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định.

Tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Tổ trưởng Tổ thảo luận phát biểu

Thảo luận tại tổ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và các đại biểu trong Đoàn cho rằng Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cần tạo tính chủ động phân cấp, phân quyền cho các địa phương, phân nguồn cần kịp thời hơn; giao cho địa phương quy định về hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán việc mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, đảm bảo đơn giản, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện để các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành mục tiêu từng chương trình. Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị cần có chính sách phân bổ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đồng đều hơn, quan tâm động viên các địa phương thí điểm xây dựng tỉnh nông thôn mới, thực hiện tốt chương trình, vượt kế hoạch đề ra.

Về việc phân bổ, bố trí sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn theo quy định; bố trí vốn tập trung, không dàn trải; quản lý, sử dụng vốn, quyết toán nguồn vốn đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí./.

Quang Đức - Thúy An

    Ý kiến bạn đọc