Tài liệu kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
15:11 26/01/2022

Chương trình kỳ họp thứ 5

1. Về việc thông qua đề án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp phân khu CN4, CN5 khu kinh tế Vũng áng tỉnh Hà Tĩnh

2. Báo cáo kết quả thẩm định Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1/2000

3. Dự thảo Nghị quyết v thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000

5. Báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh 2021-2030 tầm nhìn đến 2050

- Dự thảo nghị quyết

6. Về vi ệc điề u ch nh ch ủ trương đầu tư m ộ t s ố d ự án đầu tư công đượ c quy ế t đị nh ch ủ trương đầu tư tạ i Ngh quy ế t s ố 269/NQ- HĐND ngày 18/3/2021 và Ngh quy ế t s ố 16/NQ- HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh

- Dự thảo nghị quyết

7. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

8. Báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khoá XVIII

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc